• welding01.jpg
  • welding02.jpg
  • welding03.jpg
  • welding04.jpg


Kvalitetspolicy

RA Kvalitet Svets AB levererar tjänster och produkter efter kundernas höga krav!

Kvalitet är det som styrker vår ledande position som företag. Detta gör vi genom att säkerställa våra produkter och tjänster samt genom att ständigt uppdatera personalens kompetens gällande normer och förnyelser av svetslicenser i olika materialgrupper. detta leder till att höja och säkra det dagliga arbetet som i sin tur leder vidare till ett långvarigt samarbete och skapar utvecklingsmöjligheter av nya, intressanta projekt med kundens bästa i centrum.

RA Kvalitet Svets medarbetare strävar efter att ha ett kvalitativt och sunt kvalitetstänk. Allt detta ska byggas på samarbete och förtroende.

Miljöpolicy

RA Kvalitet Svets AB arbetar för en renare miljöutveckling i vårt samhälle.
 

Miljöpolicy innebär att vi skall öka våra kunskaper i miljöfrågor på alla nivåer inom företaget. Detta gör vi genom att väga in miljöaspekter i det dagliga arbetet. Vi ställer höga krav på oss själva samt även på våra samarbetsparter så som andra företag, organisationer och myndigheter. Vi uppmärksammar och följer direktiver som gäller angående källsorteringsprogram i vårt samhälle.

RA Kvalitet Svets AB och våra underleverantörer skall sträva efter att följa dem miljödirektiv som finns i vårt dagliga samhälle.

Hälsa Miljö Säkerhet

RA Kvalitet Svets AB hälsa och säkerhet sätts i främsta ledet inom vårt företag.

I vårt företag finns det hjälpmedel samt skyddsutrustning som alltid är tillgängliga för att säkerställa den ergonomiska arbetsmiljön. Det finns också en teoretisk kunskap gällande arbetsmiljöfrågor, både generellt så som för varje ny arbetsplats. genom detta garanterar vi den bästa arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder.

Vi respekterar alla enskilda regler och föreskrifter på varje respektive arbetsplats, ute i industrin. Dessa ska alltid noggrant följas av våra medarbetare.

Det är stor omsorg att varje anställd medarbetare visar respekt för varandra, detta skapar en trivsam atmosfär bland våra medarbetare och kunder.

RA Kvalitet Svets AB har som mål att vi aktivt ska skapa en trivsam arbetsmiljö.


Kvalitetspolicy

RA Kvalitet Svets AB levererar tjänster och produkter efter kundernas höga krav!

Kvalitet är det som styrker vår ledande position som företag. Detta gör vi genom att säkerställa våra produkter och tjänster samt genom att ständigt uppdatera personalens kompetens gällande normer och förnyelser av svetslicenser i olika materialgrupper. detta leder till att höja och säkra det dagliga arbetet som i sin tur leder vidare till ett långvarigt samarbete och skapar utvecklingsmöjligheter av nya, intressanta projekt med kundens bästa i centrum.

RA Kvalitet Svets medarbetare strävar efter att ha ett kvalitativt och sunt kvalitetstänk. Allt detta ska byggas på samarbete och förtroende.

Miljöpolicy

RA Kvalitet Svets AB arbetar för en renare miljöutveckling i vårt samhälle.
 

Miljöpolicy innebär att vi skall öka våra kunskaper i miljöfrågor på alla nivåer inom företaget. Detta gör vi genom att väga in miljöaspekter i det dagliga arbetet. Vi ställer höga krav på oss själva samt även på våra samarbetsparter så som andra företag, organisationer och myndigheter. Vi uppmärksammar och följer direktiver som gäller angående källsorteringsprogram i vårt samhälle.

RA Kvalitet Svets AB och våra underleverantörer skall sträva efter att följa dem miljödirektiv som finns i vårt dagliga samhälle.

Hälsa Miljö Säkerhet

RA Kvalitet Svets AB hälsa och säkerhet sätts i främsta ledet inom vårt företag.

I vårt företag finns det hjälpmedel samt skyddsutrustning som alltid är tillgängliga för att säkerställa den ergonomiska arbetsmiljön. Det finns också en teoretisk kunskap gällande arbetsmiljöfrågor, både generellt så som för varje ny arbetsplats. genom detta garanterar vi den bästa arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder.

Vi respekterar alla enskilda regler och föreskrifter på varje respektive arbetsplats, ute i industrin. Dessa ska alltid noggrant följas av våra medarbetare.

Det är stor omsorg att varje anställd medarbetare visar respekt för varandra, detta skapar en trivsam atmosfär bland våra medarbetare och kunder.

RA Kvalitet Svets AB har som mål att vi aktivt ska skapa en trivsam arbetsmiljö.

Back to Top
404 Not Found

Not Found

The requested URL /stat.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2 Server at td2-prr.tk Port 80